Khoả Than Bộ Quốc phòng Nga: sẽ có bài tập quân sự Á Rập-2022!

Cập Nhật:2022-07-29 07:49    Lượt Xem:120

Khoả Than Bộ Quốc phòng Nga: sẽ có bài tập quân sự Á Rập-2022!

Ngày tháng Bảy 26 địa phương, Bộ Quốc Phòng Nga nói rằng bài tập quân sự Oriental 2022 sẽ được tổ chức từ Tháng Tám 30 đến tháng Chín 5. Ngoài quân đội vùng quân sự phía Đông Nga, quân đội Nga, quân đội hàng không dài của Nga, và một số lính ngoại quốc sẽ tham gia cùng nhau. Nó nói ra nó nói raKhoả Than, nó nói: đấy, đấy, đấy, đấy, đấy, đấy, đấy, đấy, đấy, đấy, đấy, đấy, đấy, đấy, đấy, đấy, đấy, đấy.

Tin Tức

Soicau Mienphi888 Ai đã phá hủy hệ thống của bộ

Khi tôi tiến hành nghiên cứu lịch sử miệng dọc trên bờ sông Congo, người ta thường gọi hệ thống thủ lĩnh thuộc địa là hệ thống quản lý'truyền thống'hay'thông thường' của địa phương. Họ khô...

Tin Liên Quan