Soi Cau Dep 247 Com Ngân hàng Công nghiệp và thương mại Trung Quốc, chi nhánh Hub giúp Hubble xây dựng một tỉnh mạnh trong lĩnh vực khoa học và công nghệ,

Cập Nhật:2022-07-29 05:38    Lượt Xem:106

Soi Cau Dep 247 Com Ngân hàng Công nghiệp và thương mại Trung Quốc, chi nhánh Hub giúp Hubble xây dựng một tỉnh mạnh trong lĩnh vực khoa học và công nghệ,

để thực hiện hiệp ước hợp tác chiến thuật đã ký với chính phủ quốc gia, quản lý công nghiệp và thương mại Trung Quốc đã thành lập cơ s ở đầu tiên cho các công nghệ và phát triển phát triển mới trong hệ thống kinh tế Trung Hoa bên Trung Quốc... Công nghiệp và thương mại bên Trung Quốc... Công nghiệp và thương mại của Trung Quốc Trung Quốc... Trung Quốc bên Trung Quốc Trung Quốc... Trung tâm dịch vụ phát triển khoa học và công nghệ... Trung tâm phát triển tài chính (Wuhan (Trung tâm phát thanh khoa học và công nghệ tân tân) được điều hành bởi trụ sở trưởng của Công nghiệp và thương mại quốc Hoa và nhánh để hướng dẫn kinh doanh. Đây là một con đường mới và một mô hình mới cho ICBC để hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp phát triển khoa học và nghệ thuật, và cũng là một biện pháp quan trọng khác để thúc đẩy xây dựng một tỉnh khoa học và công nghệ mạnh mẽ ở Hubble và một Wuhan hiện đại. ICBC Wuhan Science và Technological Innovation center r r about the new generation of Information technologies, new groundin, electronice, energy Preservation and ecological protection, high-end device and other Chiến lược expecting Industries, as well as the high-tech field, suped by the State. it focuses on the high-tech kills in the North Lake region, và provides scientific and Technological Innocent operators with full and professional service, rủi ro Management, investments and vay link. Đặc trưng các dịch vụ tài chính, thúc đẩy sự hoà nhập và kết nối của chuỗi tài chínhSoi Cau Dep 247 Com, chuỗi công nghiệp và hệ thống phát triển, và phục vụ nền kinh tế thực tế. Tập trung vào cải cách hệ thống và cơ chế, và phát triển mới trong chế độ phục vụ tài chính để có thể giải quyết hiệu quả các yếu tố đau đớn và khó khăn trong dịch vụ tài chính khoa học và công nghệ phát triển mới của ICBC. Trung tâm phát triển khoa học và công nghệ của ICBC đã bẻ gãy chế độ ngân hàng truyền về hệ thống và cơ chế, mô hình, hệ thống thông tin, hệ thống thông tin, hệ thống thông tin... Xây dựng một cơ sở mới của dịch vụ marketing tài chính khoa học và sáng tạo, gồm các ủy ban phát triển tài chính khoa học và sáng tạo +3 chi nhánh đặc trưng +N chi nhánh thuộc thẩm quyền của họ, và hỗ trợ thiết kế toàn bộ tài nguyên của dịch vụ tài chính khoa học và sáng tạo. Dựa theo các đặc điểm của các công ty phát triển khoa học và nghệ thuật, chúng ta sẽ phát triển một mô hình mới về đánh giá độc quyền và tín dụng cho các công ty phát triển khoa học và công nghệ, tập trung vào các yếu tố như nghiên cứu và phát triển công nghệ, phát triển tương lai, nhận diện chợ vốn và hỗ trợ chính phủ, để giảm những khó khăn trong việc truy cập và tài trợ cho các công ty phát minh khoa học và công nghệ. Thông qua việc tạo ra một ủy ban giám sát tín dụng khoa học và công nghệ về cổ đại và tài trợ cho kinh doanh, phát hành những nhà phê bình tín dụng, và hoạt động chung của các chi nhánh mặt và trung tâm, hiệu quả dịch vụ được cải thiện, và một hệ thống đầu tư chuyên nghiệp và tài trợ và quyết định phù hợp cho các công ty phát minh khoa học và công nghệ. Tập trung vào nhu cầu của những nhà đầu tư chủ chốt và những giải pháp độc nhất, Trung tâm cấu tạo Khoa học và công nghệ ICBC Wuhan đã tập trung vào các cơ hội phát triển lớn, các cụm số công nghiệp chủ chốt và các điểm đau khổ đòi hỏi quan trọng trên thị trường khu vực, lập ra một chiến lược phát triển sản phẩm và lập trình tập trung vào các cơ hội mới, xây dựng các trường công nghiệp và các viễn cảnh xây dựng, cung cấp các dịch vụ tài chính riêng biệt và hợp cho các công nghệ mới, và phát minh trong nhiều lĩnh vực. nhằm vào nền kinh tế kỹ thuật số và cấu trúc mới, chúng tôi đã khởi động một loạt các giải pháp tiên tiến trong lĩnh vực phát triển mới của khoa học. hỗ trợ sự phát triển tài chính cho nền kinh tế kỹ thuật số. và tài khoản phát triển thành phố thông minh được sử dụng để phục vụ cơ sở cung và nhu cầu của dữ liệu tính to án dữ liệu, mượn được sử dụng để đáp ứng nhu cầu tài chính trong quá trình nâng cấp kỹ thuật số, và vay thông minh thành phố thông minh được sử dụng để kết nối xây dựng và hoạt động các dự án cao. Nó đã lấp đầy khoảng trống của các s ản phẩm đặc trưng của ICBC trong lĩnh vực các thành phố thông minh, và đã cấp một khoản vay 92 triệu yuan cho một công ty khoa học và công nghệ phát triển trong tổ chức Hub. Hiện tại, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ của ICBC đã nhận được tín dụng, tín dụng cho vay mượn và hợp tác sinh thái chiến thuật với nhiều công ty trong lĩnh vực kỹ thuật số. Tăng tỷ lệ bảo hiểm cho vay của các công ty phát triển khoa học và công nghệ, giải quyết hiệu quả khó khăn và đau đớn trong việc s ửa đổi sản phẩm tài chính và hiệu quả thấp trong việc điều khiển các công nghệ phát triển khoa học, nhỏ và thu nhỏ và công nghệ, nhập vào các nguồn tài nguyên khác nhau như ngân hàng công nghiệp và thương mại Trung Quốc Pratt.....Whitney vay phát minh khoa học và công nghệ mới, quốc gia mới cơ sở mật mã cho vay vay mượn, Chúng tôi sẽ khởi động một sản phẩm tài chính trực tuyến, Kechane e-Loan, phù hợp hơn cho các công ty nhỏ và công nghệ cao ở lĩnh vực khoa học và công nghệ rộng rãi trong ngành. Đầu tiên các khách hàng danh sách trắng 800 sẽ hoàn thành việc xử lý trực tuyến liên tiếp. Sản xuất dự án dịch vụ đầu tiên khoa học và công nghệ phát triển nhằm mục đích xây dựng các phòng thí nghiệm sinh thái từ sáu khía cạnh: quản lý quỹ nghiên cứu khoa học, hỗ trợ tài chính tiên, xây dựng chung các hồ sơ tư công nghiệp, phát triển nguồn tài chính, phát minh tài chính phối hợp, bảo vệ rủi ro và phối hợp điều khiển, và giúp thay đổi thành tựu khoa học và công nghệ. Tuy nhiên, chúng tôi cũng khởi động những sản phẩm như vụ vay danh sách Kecchuang, khoản vay chữ Kechuang, vay tài sản về quyền sở hữu trí tuệ Kechane, và xây dựng một hệ thống sản phẩm liên kết khoản vay vay đầu tư cho vay đầu tư. đang được đầu tư hơn triệu triệu rưỡi Dư Dư lượng tài khoản tài chính về tài sản trí tuệ được đầu tư, để thực hiện bước trong kinh doanh tài chính lời hứa hôn. Vào cuối tháng Sáu năm nay, số lượng khách hàng tín dụng của các công ty khoa học và phát triển trong Trung tâm Khoa học và Môi trường Võ Sơn của ICBC đã đạt tới hơn 700, Tài chính của các công ty khoa học và phát triển đã vượt hơn 30 tỉ yuan, là một sự tăng cao của 43=* vào đầu năm. Trong tương lai, chi nhánh Hub of ICBC sẽ tiếp tục lấy Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và công nghệ Wuhan để phát triển mới của ICBC làm vị trí mới, tích cực khám phá mô hình ICBC để hỗ trợ các công ty khoa học và công nghệ phát triển mới, tạo ra một ví dụ về ICBC phục vụ nền kinh tế thực tế, thúc phát triển bổ khoái tài chính và phát triển khoa học và công nghệ mạnh hơn, và hỗ trợ tài chính cho xây dựng một tỉnh mạnh trong lĩnh khoa học và công nghệ tại Hub. Nguồn dữ liệu: Ngân hàng công nghiệp và thương mại Trung Quốc

Tin Tức

Xổ Số Vĩnh Long Ngày 12 Ba từ và hai nhịp đập

Phật nói: một bông hoa, một thế giới, một lá, một Bồ Đề. Còn có trí tuệ tuyệt vời trong những điều nhỏ bé, và nó là bộ sưu tập mới huyền thoại của triều Minh nói về sự thông thái vĩ đạ...

Tin Liên Quan