Soi Cau Gl Lũ lụt! Tứ Xuyên Bị đình liên lạc địa phương bị gián đoạn! Sáu người chết và 12 mất liên lạc! Tin mới nhất

Cập Nhật:2022-07-21 07:09    Lượt Xem:189

Soi Cau Gl Lũ lụt! Tứ Xuyên Bị đình liên lạc địa phương bị gián đoạn! Sáu người chết và 12 mất liên lạc! Tin mới nhất

One: 0: from 20:00 on July 15-8 Dựa vào buổi sáng đầu tháng Bảy, cho nên có thể là thích thích nghi cho nên, bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn lớn trong tình hình thành phố động dân dân dân động, và cho đôi phố của cá nhân nhân nhân và đôi đôi đôi đôi đôi nhà của đôi đôi đôi lúc (từ 0:Mạng cho đến tám tháng tháng Sáu, và sáu tháng tháng tháng tháng tháng cuối cùngSoi Cau Gl, và vùng nước mưa thu nhận diện tới 65 cây số cây số cây số bây bây bây bây bây bây bây giờSoi Cau Gl, những đỉnh núi chính chính chính của dòng sông và chính xác cá nhân chính xác và chính xác xác xác xác xác xác cá nhân được giao giữa hai sông Tề và chính xác và con sông đặc đặc điểm được giao giữa giữa giữa hai và con sông được và được đính đính đính đính đính đính đính đính đính đính đính đính đính đính đính đính đính đính cùng với con sông nhỏ, và con sông nhỏ, và với mực nước, và lớp lớp lớp lớp lớp lớp và giao thông Điện và giao tiếp bị gián đoạn. Lúc đầu là 7:00 ngày bị lụt gây ra tử vong 6 và 12 bị mất liên lạc thảm họa đang được kiểm tra và thống kê. *1. Sau thảm họa, trận chiến đốt cháy địa phương, an ninh xã hội, quân đội, liên lạc và các lực lượng cứu hộ khác đã được điều động đến 15. Từ trưa hôm qua, dòng lũ về cơ bản đã cạn kiệt, một số đường xá đã được mở, hệ thống liên lạc khẩn cấp đã được khôi phục, và các hoạt động cứu hộ như việc di dời những người bị ảnh hưởng và phục hồi điện được thực hiện một cách có trật tự. nguồn: máy tính CCTV, máy tính kỹ thuật của CCTV

Tin Tức

Soicau Mienphi888 Ai đã phá hủy hệ thống của bộ

Khi tôi tiến hành nghiên cứu lịch sử miệng dọc trên bờ sông Congo, người ta thường gọi hệ thống thủ lĩnh thuộc địa là hệ thống quản lý'truyền thống'hay'thông thường' của địa phương. Họ khô...

Tin Liên Quan