Vietlott 20/3/22 Cuối cùng, tiền lãi lưới của Anjing cũng giảm theo 23.56=$2020, dẫn đến lỗ lãi suất thay đổi do tác động của s ự đánh giá RMB

Cập Nhật:2022-06-21 06:26    Lượt Xem:97

Vietlott 20/3/22 Cuối cùng, tiền lãi lưới của Anjing cũng giảm theo 23.56=$2020, dẫn đến lỗ lãi suất thay đổi do tác động của s ự đánh giá RMB

Trong khoảng thời gian báo cáo, công ty đã đạt được một thu nhập hoạt động của 84056858668668683.63 yuan, một năm duy nhất giảm giá 2.63=; Khối cổ đông của công ty được liệt kê là 1324690.06 yuan, một năm-qua-năm giảm giá 23.54. Description Description The net cash flow from operating activities during the reported period was 1700866666669.92 yuanVietlott 20/3/22, and the net activity from the cổ đông of the listed company at the end of 2020 were 9717727.08 yuan. Description Trong khoảng thời gian báo cáo, thu nhập không hoạt động là 109348.39 yuan, một s ự tăng cao 174.36=.; so với khoảng thời gian trong năm trước, chủ yếu là nhờ chính phủ trợ cấp cho việc công ty được thêm vào lớp phát triển mới của hội đồng thứ ba. Trong khoảng thời gian báo cáo, các chi phí không hoạt động là 860600.00yuka, một tăng cao 73246.44 quá cao so với khoảng thời gian trong năm trước, mà chủ yếu là nguyên nhân gây ra bởi s ự bồi thường của công ty cho các cuộc xung đột hợp đồng. Description Các chi phí tài chính trong khoảng thời gian báo cáo của

là 2425167.6 yuan, một tăng cao 202 Description Theo dữ liệu của

goubei.com, anjilong chuyên về nghiên cứu và phát triển và bán các sản phẩm sorter khác nhau. Description Không, không. Description

Tin Tức

Vietlott 20/3/22 Với kinh nghiệm không giới hạn, c

Dễ dàng hơn nhiều. Theo nhu cầu của khách hàng, các bài viết hay tiểu thuyết được cung cấp bởi khách có thể được đọc ra bằng cảm xúc và lưu lại âm thanh đơn giản và dễ dàng hoàn thành. Nó khô...

Tin Liên Quan