Công Thành Chiến Trên Zing Me Bước tiếp theo của giáo dục tốt nghiệp nên chú ý hơn đến việc cải thiện chất lượng

Cập Nhật:2022-06-19 07:28    Lượt Xem:106

Công Thành Chiến Trên Zing Me Bước tiếp theo của giáo dục tốt nghiệp nên chú ý hơn đến việc cải thiện chất lượng

Người chịu trách nhiệm bộ phận quản lý bằng cấp và giáo dục tốt nghiệp của Bộ Giáo dục gần đây đã giới thiệu rằng trong thập kỷ qua, nền giáo dục tốt nghiệp Trung Quốc vẫn tiếp tục cải thiện quy luật, cấu trúc đặc biệt và cấu trúc đào tạo tài năng. Hơn một s ố trung đội cao cấp trên to àn quốc đã gửi nhiều hơn 60000000000000007 bác sĩ và 6.5 triệu chủ nhân viên tới xã hội, hỗ trợ tài năng cho phát triển nguyên nhân của Đảng và bang. Trong suốt thập kỷ qua, trong khi đang có tiến triển liên tục các khóa học, nền giáo dục Trung Quốc đã nỗ lực phát triển tốt nghiệp. Nó có thể giúp đỡ những người đã có được s ự cao báo và tiến sĩ trong vòng này. Trong thời đại mới khi nền giáo dục cao cấp được phát tán nên nền giáo dục tốt nghiệp đang ngày càng phổ biến, bước tiếp theo để phát triển tốt nghiệp là chuyển trọng tâm từ việc mở rộng quy mô sang cải thiện chất lượng, và cải thiện thêm cấu trúc đào tạo tốt nghiệp và tạo một hệ thống giáo dục tài năng mới tốt nghiệp. Theo dữ liệu do Bộ giáo dục tiết lộCông Thành Chiến Trên Zing Me, Trung Quốc đã đăng ký trường ngũ 11nỗi 500, bao gồm học sinh tiến s ĩ 12500 và 1050700 cao thủ. Có cả triệu học sinh tốt nghiệp trường 3.3324, gồm 509500 học giả và 2.8929 triệu tập viên. Với việc mở rộng đăng ký tốt nghiệp, cơn sốt kiểm tra tốt nghiệp cũng đã tăng lên đáng kể. Th.L.A. phát triển tốt nghiệp cần phải được chọn giữa quy mô và chất lượng. Mặc dù đã được đề nghị rằng không có mâu thuẫn giữa việc mở rộng quy mô và cải thiện chất lượng, nhưng việc mở rộng quy mô quá mức sẽ làm giảm giới hạn đăng ký tốt nghiệp và gia hạn nguồn giáo dục tốt nghiệp. Nếu không thể đảm bảo chất lượng tốt nghiệp, thì việc tăng cường mù quáng mức độ đăng ký tốt nghiệp sẽ làm giảm giá giáo dục tốt nghiệp và thúc đẩy tiêu thụ cao. Theo số lượng thi vào và đăng ký sau đại học, tỉ lệ đăng ký và nghiên cứu là thấp hơn 25. Tỉ lệ nhập học còn thấp hơn cả 90. Của kỳ thi vào đại học. Hơn 400. Một số ứng viên hy vọng có thể mở rộng quy mô tuyển sinh tốt nghiệp để đáp ứng nhu cầu về việc tốt nghiệp. Nhiều trường đại học và trường đại học cũng có sở thích tương tự, vì việc này không chỉ có thể giải quyết vấn đề điểm đến tốt nghiệp của những học sinh tốt nghiệp bằng cách tăng cường đăng ký tốt nghiệp, mà còn cải thiện cấp chạy của trường. Một cách khách quan, vẫn còn có vấn đề về s ự mất cân bằng giữa các vùng và các trường đại học ở Trung Quốc, ví dụ, chương trình tiến sĩ và tỷ lệ đào tạo bằng tiến sĩ của các trường đại học ở miền trung học và tây kém hơn so với trường phát triển. Tuy nhiên, ưu tiên của giáo dục tốt nghiệp khác với giáo dục cơ bản. Giáo s ư và giáo dục y khoa của trường không chỉ phục vụ cho phát triển kinh tế khu vực. Việc phát triển giáo dục tốt nghiệp ở các trường đại học phải được chứng minh nghiêm ngặt theo hướng dẫn trường học và các điều kiện của trường, bắt đầu từ cấp độ cao. chúng ta cần phải có một hướng dẫn về huấn luyện rõ ràng. Trong thập kỷ qua, một nhiệm vụ quan trọng trong việc phát triển tốt nghiệp là điều chỉnh cấu trúc giáo dục của các học sinh tốt nghiệp, chia học sinh thành giáo sư và giáo sư, và phát triển sự sắp đặt hợp lý. Việc này đã đảo ngược vấn đề giáo sư trước đây với tư cách tài năng học tập. Tuy nhiên, theo một khía cạnh thực tế, một số trường cao đẳng và trường đại học nuôi dạy chuyên nghiệp dựa trên việc nuôi dạy cao thủ. Vì vậy, để nâng cao chất lượng giáo dục chuyên nghiệp, chúng ta phải tập trung vào mục tiêu phát triển tài năng ứng dụng chất lượng cao, thúc đẩy sự hoà nhập của ngành công nghiệp và giáo dục, hợp tác trường học, và khám phá một cách đào tạo độc đáo. Thứ hai, chúng ta nên cải thiện hệ thống dạy kèm và tăng cường chương trình đào tạo và quản lý các học sinh tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp nên theo chế độ trồng trọt nghiêm ngặt. Trong những năm gần đây, một s ố trường đại học đã tập trung vào việc quay lại bằng cao đẳng và bằng tiến sĩ quá hạn. Yêu cầu nghiêm ngặt các sinh viên không phải đợi đến sau thời hạn, mà phải chuyển hướng và tiêu diệt họ trong quá trình huấn luyện. Cần phải tăng cường sự quản lý giáo dục của các học sinh tốt nghiệp, và xác định tỷ lệ đăng ký của các học sinh tốt nghiệp với tư cách giáo viên cần thiết cho việc quản lý quy trình đào tạo. Dễ dàng hơn nhiều so với quy mô phát triển, tuân theo hướng chất lượng cũng cần phải cải tiến hệ thống đánh giá. Lý thuyết chỉ về học tập và lý thuyết duy nhất về các kiến này có tác động tiêu cực lớn đến việc đảm bảo chất lượng học tốt nghiệp, cần thiết tiến hành cải cách đánh giá, phá vỡ lớp bọt học khoa học do lý thuyết chỉ về lĩnh vực giáo dục, và cách nghiên cứu sắc sảo của các kiến thức chỉ dựa trên các kiến thức. Điều này yêu cầu trường đại học và các trường cao đẳng khác quay trở lại giáo dục và cho mỗi sinh viên một nền giáo dục thực sự. Description

Tin Tức

Xskg10/1 Vừa mới tới! Diễn thuyết thi vào đại

Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well W...

Tin Liên Quan