Nhà Cái Miền Bắc Những mẫu này có thể được nâng cấp lên!

Cập Nhật:2022-06-14 06:29    Lượt Xem:163

Nhà Cái Miền Bắc Những mẫu này có thể được nâng cấp lên!

Tại 1:00 a.m. on June 8, Apple's 2021 WWDC đã được tổ chức theo lịch. Trong cuộc hội nghị này, táo mang đến IOS 15, ipados, watos 8 tráng thử xem trước, nhà cầm đồ và MacOS. bức ảnh {2 {=$

do nét đặc trưng của thiết kế iPhone, trong những phiên bản mới nhất của năm hệ thống trên, hệ thống IOS 15 là thứ quan trọng nhất. Nó rất nguy hiểm, rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Nó rất khó khăn. The improved facetime, is a built-in video calling phần mềm for Apple IOS and Mac OS, and it is also the first play in the ios15 system. Dễ dàng phát hiện giọng nói là một hàm rất quan trọng được thêm vào sau khi nâng cấp FaceTime. Nó có thể bảo vệ tiếng ồn trong môi trường gọi và ưu tiên giọng nói của con người. đặc biệt khi nói chuyện với bạn bè qua Facetime trong môi trường ồn ào, những lợi ích của nó sẽ rõ ràng hơn. Nói ra nó rất nguy hiểm, rất khó hiểu! Nó rất khó hiểu. Nó rất khó hiểu. Nó rất khó hiểu. Tuy nhiên, không có gì mới về chức năng này. chức năng này đã được thêm vào các cuộc gọi giọng đa người của wechat. Dễ dàng hơn nữa, FaceTime có thể tạo một kết nối video và chia sẻ nó với bạn bè. Bạn có thể mở liên kết này để tham gia trò chuyện qua các hệ thống khác nhau như trình duyệtNhà Cái Miền Bắc, Android và cửa sổNhà Cái Miền Bắc, phá vỡ hoàn to àn các rào chắn và giới hạn giữa các hệ thống khác nhau. Nói ra nó cho phép người dùng bài thứ đó có thể chia s ẻ bản hành, âm nhạc, bản hát hiện thời và cái bản hát với bạn bé của họ trong những cuộc gói video, mà cũng là một phần trưng của FaceTime này. Tuy nhiên, nhờ tồn tại các phần mềm xã hội miền quê của wechat và QQ, FaceTime không được sử dụng rộng ở Trung Quốc. Oh, oh whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa... whoa... whoa... whoa... whoa... whoa... whoa... whoa... whoa... whoa... whoa... whoa... whoa... whoa... whoa... whoa... whoa... whoa... whoa... whoa... whoa... whoa... whoa... whoa... whoa... whoa... whoa... whoa... whoa... whoa... whoa... whoa... whoa... whoa... whoa... whoa... whoa... whoa... Sau khi thiết kế lại trung tâm thông báo, ứng dụng thông báo và Avatar tiếp xúc của nó sẽ trở nên lớn hơn và giao diện thông báo ngắn gọn hơn. Nó có thể thu thập thông tin quan trọng cho cách phân loại ưu tiên thông minh, và giúp người ta lấy ra thông tin cần thiết và không cần thiết. Tuy nhiên, chức năng này có vẻ rất tương tự với chức năng lọc thông báo của hệ thống MIU. The new Focus mode {1: *ios 15 thêm một chế độ tiêu điểm. Người dùng có thể tùy chỉnh các chế độ tiêu điểm riêng. Mỗi chế độ có ưu tiên thông báo và giao diện hệ thống khác nhau, và hỗ trợ sự đồng bộ và thống thống thống hợp nhất của nhiều thiết bị như iPhone, iPad và MAC. Nói ra nó rất nguy hiểm. Nó rất khó hiểu. Nó rất khó hiểu. Nó rất khó hiểu. Nó rất khó hiểu. Nói ra, không phải đây là phần kiểm tra vệ xác của QQ mà mọi người đã quá mến rồi sao? The Live text {1) đầu tiên, the Live text function thêm vào IOS 15 hỗ trợ việc chụp ảnh để nhận diện và sao chép các từ này tự do, which is tiêu chuẩn trên điện thoại Android ở Trung Quốc. Nói ra nó có thể tiếp nhận và mở nhận tiếng liên kết trong ảnh, gọi trực tiếp số điện thoại trong ảnh hữu hiện hình, hoặc gửi thức nhận tức nhậc tích thứ thức tìm ra thức điện thoại trong ảng hình. Bạn cũng có thể bấm dài để nhận diện các vật thể trong ảnh. Những chức năng này thực sự mới trong hệ thống I.O.S, nhưng chúng không mới với một số điện thoại thiên nhiên trực tiếp. Nói ra, bên ngoài những chức năng trên, IOS 15 cũng đã có một số điểm bảo vệ tinh thần và thay đổi trong ví, bản đồ, thời khắc, riêng tư, những dịch vụ mây, sức khoẻ, ô điều khiển, Siri và những thứ khác. Nhưng trên hết, những chức năng này đã được nhìn thấy hoặc sử dụng trên điện thoại Android ở Trung Quốc, và không có nhiều nơi mới. Những mẫu được hỗ trợ bởi 05ios 15? The IOS 15 hệ thống hỗ trợ một loạt các mô hình rộng. Có thể nâng cấp thiết bị bao gồm iphone6s và phía trên. Dành cho mô hình cụ thể, xem hình bên dưới. Những tính năng mới và tối đa của IOS 15 đã được nhìn thấy hoặc sử dụng trên điện thoại Android ở Trung Quốc, và không có gì mới cả. Trước đây, một số người luôn nói rằng điện thoại di động trong nước đã sao chép hệ thống của quả táo. Oh, oh whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Nơi này là một kho lưu trữ mạng cung cấp sự quản lý kiến thức cá nhân. Mọi nội dung được công bố bởi người dùng, không đại diện cho vị trí của nơi này. Hãy chú ý đến thông tin liên lạc, mua hàng ép và các thông tin khác trong nội dung kiểm tra để tránh lừa đảo. Nếu bạn tìm thấy nội dung có hại hay vi phạm, hãy nhắp vào một nút để báo cáo.

Tin Tức

Xskg10/1 Vừa mới tới! Diễn thuyết thi vào đại

Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well W...

Tin Liên Quan